MAZDA UC V-1.4

NISSAN PATROL V-2.8 RD28

OPEL VECTRA V-1.6 X16XEL

MITSUBISHI PAJERO V-3.5 6G74

MITSUBISHI SIGMA 6G72 24v

SUBARU V-2.0 EJ20

VOLVO 850 V-2.5 B5254S

VW PASSAT V-1.6TD SB