Honda Shadow Slasher

. 2003
. : 10100  
. , !
. . ( , , )
. .
.
.
. .
.  
. , ,  
. , .